Příměstský kemp pod vedením trenérky „Rychlých holek“ Martiny Blažkové

Kdy: 13.8.-17.8. a 20.8.-24.8.2018 (9:00-16:30)

Místo: Strahovské atletické stadiony a blízké okolí (Diskařská ulice, Praha 6)

Cena: 2.900,- Kč

Cena zahrnuje: pronájem společných prostor, trenérské vedení a pomůcky, pitný režim, oběd a 2 svačiny

Náplň kempu: všeobecná atletická a kondiční příprava, míčové hry, kompenzační a zpevňovací cvičení, soutěže v družstvech a na závěr společné poměření sil

Pro koho je kemp určen: děti ve věku 6-14 let

vhodný pro sportovní nadšence, pro děti, co neposedí, ale i pro děti, které provozují jiný sport a chtějí se zlepšit a přes prázdniny udržet kondici

PŘIHLÁŠKY:

do konce července na vera.69@seznam.cz

do přihlášky uveďte jméno a příjmení dítěte, ročník narození

 

Částku uhraďte prosím nejpozději do 31.7.2018 na č.ú. 262114286/0300

Po přihlášení Vám bude zaslán tiskopis „Potvrzení o bezinfekčnosti“ a „Prohlášení rodičů“.

Účastníci by měli mít „Potvrzení o způsobilosti ke sportu“ od lékaře!

Kontaktní telefon v případě dotazů: 734476935 Věra Brücknerová

 

                                  Těšíme se na Váslp