REDCORD

Co je redcord?

Výkonnostní trénink s Redcordem umožňuje třídimenzionální cvičení s vysokým zaměřením na specifické sportovní situace. Cvičení zlepšuje sílu, svalovou vytrvalost, rovnováhu, koordinaci a stabilizaci trupu. Studie ukazují, že cvičení v lanech Redcord zlepšují sportovní výkonnost více nežli tradiční posilovací trénink. Důležitou roli hraje i časové hledisko, protože cvičení v Redcord lanech aktivuje svalová zřetězení a též způsobuje zapojení vice svalových skupin najednou při jednotlivých cvicích.

Redcord je celosvětově využíván fyzioterapeuty, trenéry i sportovci pro:

  • Zvýšení výkonnosti
  • Prevence zranění (návrat po zranění a úrazech)
  • Rehabilitace

Cvičení jsou snadno přizpůsobitelná jakékoliv výkonnostní úrovni, bez ohledu na věk, ambice či schopnosti sportovce. Redcord je z těchto důvodů užitečný nástroj pro každého, kdo chce zlepšit svou každodenní aktivitu nebo dosáhnout vyššího výkonu ve sportu